Model Predictive Control Toolbox

content_model_predictive_control

Model Predictive Control Toolbox™ umożliwia projektowanie, analizę i symulację modeli regulatorów predykcyjnych. Pozwala określić modele obiektu oraz zakłóceń, horyzonty, ograniczenia i wagi. Daje także możliwość diagnozowania problemów, które mogą prowadzić do błędów czasu wykonania.

  • Projektowanie i symulacja regulatorów predykcyjnych w MATLAB® i Simulink®.
  • Narzędzia wspierające dostosowanie ograniczeń i wag, dla poprawienia wydajności i niezawodności regulatora.
  • Wsparcie dla generacji kodu C (z wykorzystaniem Simulink Coder™).

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej