System Identification Toolbox

content_system_identification

System Identification Toolbox™ pozwala budować i używać modele systemów dynamicznych z wejściowych i wyjściowych danych pomiarowych. Umożliwia użycie technik w dziedzinie czasowej i częstotliwościowej. Głównym architektem modułu jest profesor Lennart Ljung, uznany lider w dziedzinie identyfikacji systemów.

  • Identyfikacja transmitancji, modelu procesu oraz modelu w postaci równań stanu z wykorzystaniem odpowiedzi w dziedzinie czasu i częstotliwości.
  • Estymacja online parametrów modelu.
  • Modelowanie szeregów czasowych (AR, ARMA) i prognozowanie.
  • Identyfikacja nieliniowych modeli ARX i modeli Hammerstein-Wienera z nieliniowościami wejścia-wyjścia, takimi jak nasycenie i martwa strefa.
  • Narzędzia wstępnej analizy czasowych i częstotliwościowych danych (usuwanie offsetu, detrending, wstępne filtrowanie i rekonstrukcja brakujących danych).
  • Narzędzia estymacji opóźnień czasowych i detekcji sprzężeń zwrotnych na podstawie danych testowych.
  • Bloki Simulink® do obsługi modeli, estymacji online oraz transportu danych do i z przestrzeni roboczej MATLAB®.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej