Simulink Design Optimization

content_so_mainimage_19597

Simulink Design Optimization™ umożliwia poprawę modeli dzięki estymacji i dostrajaniu parametrów poprzez numeryczną optymalizację. Pozwala na zwiększenie dokładności modelu dzięki estymacji parametrów na podstawie danych testowych. Dzięki temu można zwiększyć wydajność systemu oraz zminimalizować zużycie energii. Umożliwia równoczesną optymalizacja odpowiedzi modeli Simulink® w dziedzinie czasu i częstotliwości (z wykorzystaniem Simulink Control Design™). Pozwala na graficzną specyfikację wymagań nałożonych na odpowiedz modelu i wizualne monitorowanie postępu optymalizacji.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej