Predictive Maintenance Toolbox

Predictive Maintenance Toolbox zapewnia narzędzia do etykietowania danych, projektowania wskaźników stanu i szacowania pozostałego czasu użytkowania (RUL – ang. Remaining Useful Life) maszyny. Pozwala analizować i oznaczać dane maszynowe importowane z lokalnych plików, chmury i rozproszonych systemów plików. Dzięki niemu można również oznaczyć symulowane dane dotyczące awarii wygenerowane z modeli Simulink®.

Projektowanie i testowanie warunków monitorowania oraz algorytmów Predictive Maintenance

Przetwarzanie sygnałów i metody modelowania dynamicznego oparte na takich technikach jak analiza spektralna i analiza szeregów czasowych pozwalają na wstępne przetwarzanie danych oraz wyodrębnianie funkcji, które można wykorzystać do monitorowania stanu maszyny. Aby oszacować czas awarii maszyny można użyć modeli przeżycia, podobieństwa i trendów do przewidywania RUL.

Narzędzie zawiera przykłady referencyjne dla silników, skrzyń biegów, akumulatorów i innych maszyn, które mogą być ponownie wykorzystane do opracowania niestandardowych algorytmów monitorowania stanu.

Kluczowe funkcjonalności:

  • Modele przeżycia, podobieństwa i szeregi czasowe dla oceny pozostałego okresu użytkowania (RUL).
  • Metody ekstrakcji cech czasowych, częstotliwościowych i czasowo-częstotliwościowych do projektowania wskaźników stanu.
  • Organizacja danych z czujników importowanych z lokalnych plików, Amazon S3™, Windows Azure® Blob Storage i Hadoop® Distributed File System.
  • Organizacja symulowanych danych maszynowych z modeli Simulink®.
  • Przykłady opracowania algorytmów konserwacji predykcyjnej dla silników, skrzyń biegów, akumulatorów i innych maszyn.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej