Robust Control Toolbox

content_Robust_control

Robust Control Toolbox™ zapewnia funkcje, bloki oraz aplikację do analizowania i strojenia systemów sterowania dla osiągnięcia jak najlepszej wydajności i niezawodności. Narzędzia te pozwalają szybko zidentyfikować najbardziej pesymistyczne scenariusze i automatycznie wygenerować kontrolery ze zredukowaną czułością na wariację parametrów i błędy modelowania.

  • Możliwość tworzenia modelu z niepewnościami, poprzez łączenie nominalnej dynamiki z elementami, takimi jak niepewności parametrów oraz niezamodelowana dynamika.
  • Analiza najgorszego przypadku zapasu stabilności oraz wrażliwości na zakłócenia.
  • Automatyczne strojenie scentralizowanych, zdecentralizowanych oraz wielopętlowych kontrolerów.
  • Algorytmy H∞ i µ-syntezy.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej