Simulink Control Design

content_Simulink_Control_Design

Simulink Control Design™ zapewnia zaawansowaną funkcjonalność i analizę liniową modeli nieliniowych. Pozwala na aproksymację liniową modelu do analizy charakterystyk, takich jak odpowiedzi czasowe i częstotliwościowe oraz dynamikę zero-biegunową.

  • Automatyczne strojenie bloku kontrolera PID z biblioteki Simulinka.
  • Linearyzacja modeli Simulinka.
  • Oparte na symulacji obliczenia częstotliwościowej odpowiedzi modelu.
  • Graficzne i zautomatyzowane strojenie dowolnych systemów sterowania w Simulinku.
  • Funkcje MATLABa do tworzenia skryptów automatycznej linearyzacji.

Dowiedz się więcej

Wypróbuj produkty

Sprawdź możliwość bezpłatnego przetestowania produktów firmy MathWorks

Dowiedz się więcej